Reisegarantifondet

Blixen Tours

Medlem av Reisegarantifondet

 
Ifølge loven om Reisegarantifondet, lov nr. 57 av 25. august 1995, skal alle reisearrangører som tilbyr eller selger reisearrangementer i sitt eget navn, være registrert i Reisegarantifondet.
 
Blixen Tours er registrert hos Reisegarantifondet.
Reisegarantifondets adresse er:
 
Reisegarantifondet
Postboks 227, Sentrum
4001 Stavanger
Telefon 51 85 99 40